Pärimus: Plaki järv

Himmaste küläh om Plaki järv. Sellest järvest muinasjutt. Järveh olõva kasti täus raha. Vanast oll kaivetu kraav, et järve tühäs laskõ ja raha kätte saia'. Aga nuu' kraavikaivja' olliva' jäänü' pimmes. Olli olnu' nii, et peigmiis piät istma musta täku sälgä ja järve minemä, sõs saa rahakasti kätte. Nä olli pannu' kassi musta täku sälgä ja järve aanuva'. Rahakast oll küll vii pääle tulnu', aga kass oll näugma naanu' ja kast oll vii ala kadonu'. Ja sellest päeväst pääle ei olõ kiäki rahakasti nännü'.
RKM II 208, 102/3 (37) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas USN, kollatsioneeris ja redigeeris Mare Kalda

Allikas:
http://www.folklore.ee/lepp/polva/?sel_id=2
Hotmedia.ee