Pärimus: Mädajärv

Mädajärve raha

Valgamaal, Aakre vallas on üks järveke, mida rahvas Mädajärveks kutsub. Selle järve sisse juhatatud öösel ühele mehele raha. Mees võtnud südame rindu ja läinud vaatama, sinna just, kuhu teda juhatatud. Läinud mees siis otse vette. Vesi tulnud rinnuni, veel ei olnud juhatatud kohani jõudnud. Mees kaotanud julguse, pööranud ümber, tahtnud koju minna. Sel silmapilgul olnud raha kõlinat kuulda, mees ei läinud siiski minema. Hommikul otsitud järve, aga ei ole mitte midagi leitud.

Allikas: http://www.valgark.ee/Kohamuistendid.htm#_Toc203377507