Pärimus: Kirikumäe järve kellahelin

Kellahelin Kirikumäe järves

Vastseliinas asub Kirikumäe jalal Kirikumäe järv. Vanasti olnud Kirikumäel kirik, mida kord tulnud venelased rüüstama. Röövretkel olijad tapsid ära kiriku- ja surnuaiavahi ning viisid kaasa kirikukella. Kellaga üle järve sõites olla kell järve kukkunud. Nüüd on pimedatel ja tormistel öödel kellahelinat järvest kuulda.

ERA II 247, 69(1) < Vastseliina, Pindi v. Rusima k., < Lasva v., Sooküla - Erich Hütt, Räpina aianduskeskkkooli õpilane < Fritz Vislapuu, 36a. < emalt, 60a. (1939).


Tõõnõ tähtsä kotus um jälle üts järv Vastsõliina valla piiri seeh. Sedä järve kutsutas täämbätseni päävini Kerigumäe järves, selle[pärast] et siäl ollõv [olevat] selle järve asõmõl kerik vanast ollu, mis ollõv maa ala vajonu ja järv asõmõllõ saanu.
Vanarahvas kõnõlõsõ, et ilda aigu ollõv viil selle kerigu tornikell unnanu, kui ilm vihma näüdäs, ja see olli vanale rahvale tähes [märgiks] ollu: kui kellä undamist kuulti, sis olli selgehe tiidä ollu, et tõõsõl pääväl vihma nakas sadama. See järv um Vastsõliina kerigu mant lõunõ poolõ kaija ja kerigu mant um sinnä 9 versta maad vana Marienburgi [linn Läti Vabariigis, praegu Aluksne; vana lõunaeestikeelne nimi Aluliin] suurt tiid minnä.

H II 71, 344 (2) Vastseliina - Jaan Jakobson (1903)

Allikas:
http://www.rahvakultuur.ee/?s=505

Vaata lisaks:

Kirikumäe järv (Misso Kergomäe järv, Kerkomä järv)
Hotmedia.ee