Pärimus: Kaarna järv

Kaarna järve kivi

Kunagi on järves olnud kaks saart, väiksema on vesi aga aastate jooksul ära uhtunud ja praegu tähistab seda kohta roosaar kivihunnikuga.Rahvasuu räägib, et roosaarel asetsevat suur kivi, millele olla peale raiutud: “Kes seda kivi näeb, seda tabab nälg ja viletsus.” Selles paistab olevat ka terake tõtt. Kivi tuleb nähtavale siis, kui veepind tunduvalt alaneb. Veepind aga alaneb suure põua ajal, mil paratamatult hukkub ka põldude saak – eks see toonudki varem kaasa nälga ja viletsust.

Allikas: http://www.valgark.ee/Kohamuistendid.htm#_Toc203377507

Vaata lisaks:

Kaarnajärv (Kaarna järv)