Papijärv (Karula Papijärv)

Valgamaal, Karula vallas, Lüllemäe, Rebasemõisa ning Valtina külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6404154

57°45'22" N

Y

643018

26°24'9" E

Vesikond: Koiva vesikond – Mustjõe alamvesikond

Pindala 2,6 ha, pikkus 250 m, laius 205 m, kaldajoone pikkus 883 m

Kalgiveeline ning segatoiteline järv

Registri kood VEE2133400

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/