Papijärv (Jõemõisa Papijärv)

Pindala: 41,4ha
Kaldajoone pikkus: 4403m
Keskmine sügavus: 2.00m
Maksimaalne sügavus: 2.00m
Veevahetus: 61 korda aastas
Veevahetuse skaala: (> 20)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.6452778
Long: 26.8152778

Jõgevamaal, Saare ning Tabivere valdades, Pedassaare, Vanassaare ja Uhmardu külade juures asuv avalik järv

Kuulub Jõemõisa-Kaiu kolmest järvest koosnevasse järvestikku.

Keskpunkti koordinaadid:

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Valgala pindala 216 km2

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Registri kood VEE2057610

Kuulub reostustundlike veekogude nimekirja. Jõemõisa järve ja Jõemõisa Papijärve käsitletakse ka kaksikjärvena.

Hotmedia.ee