Paluküla järv

Paluküla järv

Viljandimaal, Karksi vallas, Morna ning Tuhalaane külade juures asuv avalik paisjärv

Järvest voolab läbi Vidva oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6449625

58°10'38" N

Y

594932

25°36'48" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 2,3 ha, kaldajoone pikkus 1 045 m

Valgala pindala 59 km2

Registri kood VEE2060020

Särg, ahven, haug, latikas, harvemini koha, linask ja karpkala. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/