Palujüri järv (Palojüri järv)

Palujüri järv, ka Palojüri järv

Võrumaal, Haanja vallas, Palujüri küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6394048

57°39'6" N

Y

681198

27°2'8" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 7,5 ha, keskmine sügavus 4,2 m, suurim sügavus 15,1 m, pikkus 460 m, laius 200 m, kaldajoone pikkus 1 214 m

Pehme- ja heledaveeline järv, poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2150800

Ruusmäest 3 km loode pool, umbes 215 m kõrgusel merepinnast asuv ilus järv, Hanija järvest vaid 150 m lääneedelas.

Selles enam-vähem ida-läänesuunalises järves leidub kaks sügavat kohta: sügavaim järve keskel, teine idaosas. Kaldad on kõrged, enamasti kaetud endiste, nüüd juba metsastuvate põllumaadega. Kaldaserv on paiguti kõva ja liivane, enamasti aga pehme ja mudane, tükati esineb õõtsikut. Hea liivapõhjaline ujumiskoht on järve idakaldal. Sügavamal on põhi paksult kaetud pruuni sapropeeliga. Kaldavees leidub rohkesti linaleokive.

Nõrga läbivoolu loovad järve idaossa Hanija järvest tulev kraavike ja sealtsamalt lähedalt kagukaldalt väljavoolav ning Pärlijõkke suubuv ojake. Järv saab vett ka allikatest.

Järve vesi on tugevasti kihistunud (temperatuuride vahe 1971. ja 1973. a. 13,2-13,5 kraadi; hapnik kadus veest 5 m sügavusel). Kollakaspruun kuni punakaspruun vesi on keskmise läbipaistvusega (2,3-2,5 m).

Taimestik on võrdlemisi rohke ja erakordselt liigirikas (36 kuuju, neist ainult penikeelt 9 liiki). Järve flooras esineb mitmeid haruldusi, nagu vahelduvaõieline vesikuusk, tömbilehine ja väike penikeel. Eriti haruldane on viimase liigi leid Haanjast.

Järves leidub jõevähki, kuid ei puudu ka tema vaenlane ondatra.

Hea kalajärv - kalastikus esinevad haug, ahven, särg, latikas, koger, kiisk, luts.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Järve ääres paikneb RMK lõkkekoht.

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/