Palojärv (Preeksa Palojärv, Preeksa Palujärv, Misso Palujärv)

Palojärv (Preeksa Palojärv), ka Preeksa Palujärv, Misso Palujärv

Võrumaal, Misso vallas, Käbli ning Savioja külade juures asuv avalik järv

Järvest voolab läbi Kuura jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6391314

57°37'27" N

Y

688523

27°9'21" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 11,5 ha, keskmine sügavus 1,7 m, suurim sügavus 3 m, pikkus 550 m, laius 360 m, kaldajoone pikkus 1 601 m

Valgala pindala 32,7 km2, veevahetus 43 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Registri kood VEE2154600

Misso alevikust 5 km loodes asuv, enamasti metsaga ümbritsetud järv. Kaldad on valdavalt kõvad, kuid mitte kuigi kõrged. Õõtsikut leidub ühes kohas põhjakaldal, liivast kaldavöödet aga üsna ulatuslikult. Sügavamal on põhi mudane. Idakaldal asub talu.

Vesi on pruunikaskollane või kollakaspruun, keskmise läbipaistvusega (2 m), hästi segunev ja soojenev. Taimestik oli 1964 a. väga rikkalik - koosnes 26 liigist ja kattis umbes 2/3 järvest. 1974 aastaks oli taimestik tunduvalt vähenenud, arvatavasti ondatra tegutsemise tagajärjel. Zooplanktonis leidus haruldast hiidlondikut.

Ühenduse tõttu Preeksa ja Murati järvega võib Palujärves esineda ka nende järvede kalu. Esikohal on latikas, järnevad särg, ahven, haug, roosärg, koger, linask ja angerjas.

Ondatra on järves väga arvukas.

Palujärvel on üsna head võimalused kalastamiseks ja ujumiseks, ka maastikuelemendina on ta väga meeldiv.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/