Palojärv (Ihamaru Palojärv, Ihamaru Palujärv)

Palojärv (Ihamaru Palojärv), ka Ihamaru Palujärv

Põlvamaal, Kõlleste vallas, Ihamaru küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6441801

58°5'1" N

Y

671724

26°54'42" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 8,2 ha, pikkus 410 m, laius 200 m, kaldajoone pikkus 1 180 m

Pehme- ja heledaveeline järv, poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2109900

Gladiaatse tekkega metsajärv Põlva maakonnas, Ihamarust 2 km põhja pool, Ihamaru palus (vana Tartu-Võru maantee ääres), 78,9 m kõrgusel merepinnast.

Kaldad on kõvad ja kuivad, kaetud männimetsaga, vahetult veepiiril on kitsas õõtsikuriba. Viimane puudub liivasel kagukaldal, kus asub supluskoht. Kaldavööde on küllaltki ulatuslikult liivane, sügavamal on põhi kaetud 1-2 m paksuse mudakihiga. Umbjärv.

Vesi on rohekaskollane, võrdlemisi läbipaistev (3,3 m).

Veetaimestik on liigivaene (10). Järve fütoplankton on vaene, zooplankton rikkam. Viimases leidub haruldasi veekirbulisi.

Kaladest leidub järves peamiselt ahvenat, keda rahvas nimetab raudahvenaks. M. zur Mühleni andmeil olevat ahven tumeda värvusega. Vähesel hulgal esinevat ka haug ja linask.

Ihamaru Palojärvest edela pool asub Väike Palojärv ehk Kogrejärv (pindala 2,4 ha). Vesi on pruun. Kaladest esinevad koger ja ahven.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee