Palojärv (Ando Palojärv, Saaluse Palojärv, Ando järv, Piirijärv, Paloveere järv)

Palojärv (Ando Palojärv), ka Saaluse Palojärv, Ando järv, Piirijärv, Paloveere järv

Võrumaal, Vastseliina vallas, Voki küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6403816

57°44'10" N

Y

688627

27°10'3" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 2,1 ha, pikkus 190 m, laius 130 m, kaldajoone pikkus 555 m

Registri kood VEE2143800

Uue-Saalusest 3,5 km idakagu pool olev väikejärv, kohalike elanike arvates kuni 10 m sügav. Järve ümbrus on võrdlemisi tasane ja metsane, kallas tugevasti soostunud, põhi mudane. Nõrga läbivooluga järv. Vesi on võrdlemisi hele. Talvel jääb järv ummuksile.

Varem on järves olnud jõevähki ja latikat, kuid mõlemad on ummuksisse jäänud ja välja surnud. Kaladest leidub vaid ahvenat ja haugi.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/