Päidre järv (Tagametsa järv)

Viljandimaal, Halliste ning Pärsti valdades, Päidre ja Vardi küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6460396

58°16'31" N

Y

588210

25°30'12" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 21,7 ha, keskmine sügavus 2,5 m, suurim sügavus 3,6 m, pikkus 930 m, laius 450 m, kaldajoone pikkus 3 059 m

Valgala pindala 16,9 km2, veevahetus 5 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Registri kood VEE2089500

Nimetatakse ka Tagametsa järveks. Asub Viljandi maakonnas, Heimtalist 4,5 km lõuna pool, meretasemest 50,6 m kõrgemal.

Oruga samasuunalise järve idakaldalt ulatub järve pikk metsaga kaetud poolsaar. Orulammil paiknevad sooheinamaad, põllud, loodes leidub metsa. Järvekaldad on madalad, mudased või turbased. Põhjasetteks on lendmudaga kaetud järvelubi, paiguti on muda all liiva.

Läbivool on nõrk. Järve suubuvad Lollioja ja Vaheoja - vett annavad ka mitmed kraavid ja kaldaallikad. Väljavool Nabaoja (magistraalkaavi) kaudu Kõpu ehk Rimmu jõkke.

Järve rohekaskollane vesi on vähe läbipaistev (1,5 m), kuid hästi soojenev ja segunev.

Kalastik koosneb latikast, särjest, ahvenast, haugist, lutsust, nurust ja roosärjest. Olevat rohkesti linaskit, veidi vähem kokre, veidi angerjat. Kalade ja eriti jõevähi elutingimused halvenesid tunduvalt pärast veetaseme alandamist 1952 a.

Mõnevõrra saab järve hinnata maastiku kaunistajana, veevaruna ja õngitsemiseks sobivana.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, latikas, linask, nurg, roosärg, harvemini koger, angerjas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/