Paidra järv

Paidra järv

Võrumaal, Lasva vallas ning Pindi külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6423436

57°54'43" N

Y

688940

27°11'18" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 11,2 ha, keskmine sügavus 3,7 m, suurim sügavus 9,8 m, pikkus 790 m, laius 220 m, maht 411 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 763 m

Valgala pindala 0,6 km2, veevahetus 0,4 korda aastas

Pehme- ja heledaveeline järv, vähetoiteline

Registri kood VEE2128400

Tsolgost umbes 4 km idakagu pool olev loode-kagu suunas piklik järv.

Kaldad on võrdlemisi madalad, kuid kõvad, enamasti metsa all. Läänekallas, kus leidub ka pisut põldu, on kõrgem - veetasemest 2-4 m kõrgemal kasvab seal veel pilliroogu, mis annab tunnistust järve kunagisest kõrgemast veetasemest. Kalda lähedal on põhi enamasti liivane. Sügavamal katab põhja paksu kihina peeneteraline pruun muda, mille all leiduvat savi.

Umbjärv, mis toitub sademetest. Järves näib leiduvat ka mõni põhjaallikas. Vesi on kollakasroheline, keskmiselt läbipaistev (3,1 m) ja märgatavalt kihistunud.

Taimestik oli 1961 a. ja 1962. a. keskmise rohkusega, liike oli 18.

Kalafauna on üllatavalt liigirikas, selle moodustavad latikas, ahven, roosärg, särg, kiisk, koger, nurg ja haug.  Üllatav on turva esinemine, olevat ka vingerjat.

Paidra järv on tähtis teadusliku uurimise objektina, hinnatav maastikukaunistajana ja kalastamiseks sobiva veekoguna, samuti ka ujumiskohana.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/