Päidla Kõverjärv

Päidla Kõverjärv, Kõverjärv

Valgamaal, Palupera vallas, Päidla küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6445439

58°7'33" N

Y

645736

26°28'25" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 8,8 ha, suurim sügavus 5,7 m, pikkus 600 m, laius 220 m, kaldajoone pikkus 1 526 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, Kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2101500

Valga maakonnas, Otepäält 6-8 km põhja pool asub Päidla järvestik, millesse kuulub ka Päidla Kõverjärv. See loode-kagu suunas piklik, veidi kõverdunud järv on Uibujärvest sadakond meetrit kagu pool. Järve suurus on 8,8 ha, sügavus ligi 5,7 m.

Kirdekallas on kõrge, põllu ja niidu all, mujal on kaldad madalamad ja võsastunud. Veepeeglit piirab õõtsikuriba, ainult kirdekalda keskosas on selles lünk, kus asub liivane ujumiskoht. Põhi on kaetud paksu mudakihiga.

Veekogu läbivool on võrdlemisi nõrk. Järves leidub kaldaallikaid. Vesi on pruunika tooniga rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,5 m) ja märgatavalt kihistunud. Kunagi on järv jäänud ummuksile.

Taimestik oli 1972 a. üsna rikkalik erinevaid liike loeti kokku 30. 
Domineeris veesisene taimestik, mille hulgas oli ka haruldast tömbilehist penikeelt. Veepinda kaunistasid kollane vesikupp ja valge vesiroos.

Vee õitsemine suvel on võimalik, kuid 1972. a. seda ei täheldatud. Silmapaistvalt palju on järves ilusaid suuri järvekäsni.

Kalarikas järv, kus peamisteks püügiobjektideks on ahven, särg, latikas ja haug. Leidub kokre, roosärge ja linaskit. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Järv kuulub reostustundlike veekogude nimekirja.

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/