Paide tehisjärv (Kirila veehoidla, Mündi paisjärv)

Paide tehisjärv, ka Kirila veehoidla, Mündi paisjärv

Järvamaal, Paide linna juures asuv avalik paisjärv

Järv rajati aastatel 1981-1982. Vett pumbatakse järve Esna jõest.

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6528307

58°53'3" N

Y

591430

25°35'8" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 4,5 ha, keskmine sügavus 1,9 m, maht 80,2 tuh m3, kaldajoone pikkus 932 m

Valgala pindala 241 km2

Registri kood VEE2056610

 

Virve Krass Paide tehisjärve 10 kg haugiga (28.07.2006)

Paide linna külje all asuvat paisjärve on viimastel aastatel rikastatud karbi ja linaskiga, viimane4 on ka ilusasti püsima jäänud. Lisaks linaskile esinevad veel särg, ahven ja haug. Ennemalt on asustatud ka kokre. Varasematel aastatel Järvamaa Kalastajate Klubi võistluste üks toimumispaiku. /Õngitsemine, Tln., 2003/

2008. a. kirjutati meediaväljaannetes Paide tehisjärves elavast suurest kalast, kes toitub ka partidest ja kajakatest.

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/