Päide paisjärv

 Foto: Kristi King

Lääne-Virumaal, Rakvere vallas, Päide küla juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Selja jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6584854

59°22'51" N

Y

632207

26°19'35" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 3,2 ha, keskmine sügavus 1,5 m, maht 33 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 145 m

Valgala pindala 97 km2

Kalgiveeline ning rohketoiteline järv

Registri kood VEE2066220


Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/