Pähni paisjärv

Võrumaal, Varstu vallas, Pähni küla juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Pähni jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6391118

57°37'53" N

Y

665415

26°46'10" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 1,7 ha, kaldajoone pikkus 1 675 m

Registri kood VEE2069720

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/