Pabra järv (Kossa järv, Bobrova järv, Lidva järv)

Pabra järv, ka Kossa järv, Bobrova järv, Lidva järv

Võrumaal, Misso vallas, Kossa, Kriiva ning Toodsi külade juures asuv avalik järv

Paikneb Haanja kõrgustiku kaguosas

Järvest voolab välja Lidva oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6390276

57°36'31" N

Y

702553

27°23'22" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 75,9 ha, keskmine sügavus 2,4 m, suurim sügavus 3,6 m, pikkus 2 010 m, laius 850 m, maht 2 325 tuh m3, kaldajoone pikkus 5 559 m

Valgala pindala 36,5 km2, veevahetus 4 korda aastas

Pehme- ja heledaveeline järv, poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2156700

Ida-lääne suunas piklik järv Eestimaa ja Venemaa piiril, Luhamaalt 3,5 km kagu pool. Kõige sügavam koht on kagukalda lähedal. Järve keskosast lõuna pool on üsna suur laht ja selles väike saareke. Järve ümbritsevad soostunud niidud, põõsastikud, paiguti ka põllud ja metsatukad. Järvest edelas on raba ja Griva küla, lõunakaldal Bobrovo küla ja endine pioneerilaager, põhja pool Tootsi küla. Kaldad on laugjad ja enamasti liivased, paiguti õõtsikulised. Sügavamal 1-2 m paksune mudakiht. Kaldal on linaleokive.

Läbivool ei ole kuigi tugev. Suurvee ajal tõuseb vesi kuni 1 m. Pabra järve vesi on rohekas- kuni pruunikaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,4-2,7 m), hästi segunev ja soojenev. Mõnel talvel võib esineda hapnikuvaegus.

Taimestik oli 1973 a. liigirikas (23 liiki). Fütoplanktonit on keskmiselt. V. Kõvaski andmeil leidub haruldasi ikkesvetikaid. Zooplankton on liigirikas, hulgalt keskmine. Küüriku, hiidlondiku, järve-jämekoodiku kõrval esineb meil väga haruldane vesikirbuline Macrothrix rosea. Põhjaloomastikku on vähe.

Järves on kõige ohtramalt ahvenat ja särge - järgevad haug, koger, linask, kiisk, roosärg, luts, vingerjas ja säinas. Varem on järves olnud suurel hulgal jõevähki.

Järv on väärtuslik suplus- ja puhkekohana, sobilik kalastamiseks. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee