Paavõlka järv (Tsilgutaja Väikejärv, Paavelka järv)

Paavõlka järv, ka Tsilgutaja Väikejärv, Paavelka järv

Võrumaal, Haanja vallas, Hurda ja Tsilgutaja külade lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Järvest lähtub Veskioja

Veepeegel 0,9 ha, kaldajoon 372 m, pikkus 80 m, laius 40 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6390296 57°37'2" N 
682701 27°3'28" E

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2151500

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee