Päästjärv (Perajärv)

Valgamaal, Puka vallas, Meegaste küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6435830

58°2'33" N

Y

636656

26°18'51" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 7,9 ha, kaldajoone pikkus 1 169 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Registri kood VEE2100500

Otepäält 10 km lääneedelas, Otepää-Puka tee ääres olev kaunis järv.

Järve ümber on Otepää kõrgustiku kõige kõrgemad tipud: 1 km kirdes Meegaste mägi (214 m), viimasest 1,5 km lõuna pool Kuutsemägi (217 m). Järve ümbrus on enamasti kõrge, leidub metsa ja võsa, paiguti soostunud heinamaad. Kagukaldal on hea supluskoht. Sügavamal katab põhja paks mudakiht. Läbivoolujärv.

Vesi on helepruun, keskmise läbipaistvusega (2,7 m). Ehkki järv on madal, oli vesi 1972 a. õige tugevasti kihistunud. Pinnavesi oli hapnikuga üleküllastunud, põhjas oli hapnikku väga vähe.

Taimestik koosnes 1972 a. 15 liigist ja kattis enam kui poole järvest. Suhteliselt palju esines siin haruldast punakat penikeelt.

Kalastikus ahven, haug, särg, linask, koger ja roosärg. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Päästjärv, Vana-Otepää järved. Soostunud kallastega veekogud. Kohalike sõnul vaikne koht. Kalamehi huvitab eeskätt linask ja haug, esinevad veel särg, ahven, roosärg, latikas, koger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/