Põrmu järv/Tsopa järv (Põrmujärv, Kogrejärv)

Võrumaal, Võru vallas, Navi küla juures asuv avalik järv

Järve läbib Tsopa oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6418989

57°52'39" N

Y

675617

26°57'38" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 2,8 ha, pikkus 500 m, laius 85 m, kaldajoone pikkus 1 060 m

Registri kood VEE2125600

 

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/