Põldealune laht (Põldalune laht)

Saaremaal, Valjala vallas, Siiksaare küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6463889

58°18'38" N

Y

435041

22°53'30" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 30,9 ha, keskmine sügavus 0,8 m, suurim sügavus 1,5 m, pikkus 1 100 m, laius 450 m, kaldajoone pikkus 3 242 m

Valgala pindala 1,1 km2

Soolatoiteline rannikujärv

Registri kood VEE2079500


Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/