Põhu Mädajärv (Turbasoo järv)

Valgamaal, Puka vallas, Rebaste küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6439868

58°4'53" N

Y

627156

26°9'20" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 0,5 ha, pikkus 170 m, laius 110 m, kaldajoone pikkus 349 m

Registri kood VEE2100300


Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/