Põhu järv (Rebaste järv, Põhu veskijärv)

Valgamaal, Puka vallas, Rebaste küla juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Purtsi jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6438938

58°4'22" N

Y

628179

26°10'20" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 0,5 ha, pikkus 420 m, laius 60 m, kaldajoone pikkus 1 004 m

Valgala pindala 75 km2

Registri kood VEE2100310

 

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/