Põhjatu järv (Ümmargune järv)

Hiiumaal, Kõrgessaare vallas, Lehtma küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6547527

59°3'34" N

Y

422994

22°39'27" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 0,3 ha, suurim sügavus 4 m, pikkus 100 m, laius 60 m, kaldajoone pikkus 278 m

Registri kood VEE2037200

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/