Põdragu järv (Suur Pedre järv)

Saaremaal, Kihelkonna vallas, Undva küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6485386

58°29'32" N

Y

380945

21°57'29" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Veepeegli pindala 38,9 ha, saarte pindala 0,8 ha, pindala kokku 39,7 ha, keskmine sügavus 0,5 m, suurim sügavus 1 m, pikkus 1 650 m, laius 550 m, kaldajoone pikkus 6 401 m

Valgala pindala 11,6 km2

Soolatoiteline rannikujärv

Registri kood VEE2066900

.
Põdragu järv on Tagamõisast 3,5 km loode pool olev rannajärv.

Järv on loode-kagu suunas piklik, sopilise kaldajoone ja madalate kallastega. Ümbruses domineerivad karjamaad ja metsatukad. Kaldad on soostunud, põhi mudane.

Sissevool Meelusmaa soost ja allikatest, väljavool oja kaudu Uudepanga lahte.

Järve vesi on helerohelise värvusega, põhjani läbipaistev, hästi segunev ja soojenev.

1968 a. oli järv väga taimevaene. Planktonit on järves vähe. Ainsa hormikulisena esineb siin ranniku-ahaskoodik. Limustest on leitud vesikinga.

Kaladest esinevad ahven, haug, kiisk, linask, roosärg ja luts.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Madalas järves esinevad särg, ahven, haug, kiisk, linask, luts. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/