ondatra (piisamrott, biisamrott)

ondatra (Ondatra zibethicus), ka piisamrott ehk biisamrott
 
Poolveelise eluviisiga näriline hamsterlaste sugukonnast.
Ondatra looduslik levila on Põhja-Ameerika. Teda viidud paljudesse maailma paikadesse, eriti hästi on ta kohanenud Euraasias. 

Eestisse on ondatrat introdutseeritud 1947. ja 1952. aastal ja nüüdseks on ta naturaliseerunud liik. 
Ondatra eelistab elada taimerikastes vaiksevoolulistes või seisuveekogudes, mille kaldaid palistavad tarnad, osjad, pillirood jt kaldaveetaimed. Ta on hea ujuja ning sukelduja, võib vee all viibida kuni 10 minutit. Tal on vähearenenud ujulestadega tugevad taga- ja nõrgad esijäsemed. Ujumist soodustab tal ka külgedelt lapik saba. On aktiivne öösel ja hämarikus.


Ondatrad on rangelt oma territooriumidel elavad loomad. Ühel territooriumil elab üks ondatrapaar. Territooriumil on neil kaldasse uuristatud urg või taimedest valmistatud kuhilpesa - pesa kuhi on umbes 1,5 laiune ja ulatub kuni meetri kõrgusele üle veepinna. Sissepääs paikneb vee all. Ondatra ei tee oma pesakuhilasse ventilatsiooniavasid, sest ehitusmaterjal laseb seinte kaudu niigi piisavalt õhku läbi.
Ondatral on ka mitu toitelava, mis kujunevad nende meelissöögikohtadesse kuhjuvatest toidujäätmetest. Toituvad nad peamiselt veetaimedest: pilliroost, kõrkjaist, vesikuppudest jne. Ondatra kaevab keerulisi käike kaldastangusse ja rajab kaldaroostikesse kanaleid, kasutades neid toidu vedamiseks söögikohta. Maa-aluste käikude läbimõõt on 15-20 cm ja vette rajatud kanalid võivad olla kuni paari meetri laiused.

Ondatra eluiga on tavaliselt 2–-3 aastat, harvem ka kuni 5 aastat. Ondatral on tavaliselt kaks kuni kolm pesakonda aastas, milledes on keskmiselt kuus kuni seitse poega. Pojad on alguses pimedad, saades nägijateks alles kümne päeva vanuselt. Imetatakse kuu aega, mille järel pojad iseseisvuvad. Kevadel sündinud pojad võivad esimest korda sigida juba sama aasta sügisel. Sigivad ainult territooriumi omavad loomad. 
Ondatra peamised vaenlased on rebased, saarmad, suured röövlinnud jt. Inimesed kütivad teda väärtusliku karusnaha pärast.