ogakiired

ogakiired,

jäigad, lülistumata ja hargnemata teravaotsalised uimekiired, neid tähistatakse kalaraamatuis rooma numbritega.