Oessaare laht (Põllumaa laht, Siiksaare laht)

Oessaare laht, ka Põllumaa laht, Siiksaare laht

Saaremaal, Pihtla ning Valjala valdades, Matsiranna, Tõlluste, Väljaküla, Oessaare ning Siiksaare külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6465785

58°19'39" N

Y

433437

22°51'49" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Veepeegli pindala 121,3 ha, saarte pindala 4,5 ha, pindala kokku 125,8 ha, keskmine sügavus 1 m, suurim sügavus 1,6 m, pikkus 1 900 m, laius 1 000 m, kaldajoone pikkus 11 833 m

Valgala pindala 159 km2

Soolatoiteline rannikujärv.

Registri kood VEE2078700

Rannajärv Saaremaal, Saklast 2,5 km lõuna pool. Nimetatakse ka Põllumaa ja Siiksaare laheks, tema edelasoppi aga Poka laheks. Enam kui 100 ha suurune, kuid väga madal (suurim sügavus kohalike elanike teatel 1,6 m, valdav sügavus alla 1 m). Kaldad on madalad, kasutusel peamiselt karjamaadena. Kaldavööde on valdavalt savine, kohati mudane või kivine. Põhja katab enamasti ravimuda. Üks suurimaid ravimuda leiukohti Eestis - ta mudavaru on 1,5 miljonit tonni. Lahes leidub kaks suuremat ja üks väiksem saar.

Laht on mõningase läbivooluga. Vesi on heleroheline, põhjani läbipaistev. Talviti jääb veekogu sageli ummuksile. Taimestikku on rohkesti.

Kuigi laht jääb ummuksile, on kalastik liigirikas tänu heale ühendusele merega. Peamised kalad on roosärg, koger, haug ja linask. Leiduvat nurgu, viidikat, ahvenat, särge, säinast, teibi, angerjat, kiiska, silmu, rünti, ogalikku ja võldast.

Veelindudest võib näha järvel naerukajakat, kalakajakat, tiiru, viirest, luike ja hane.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Oessaare ehk Siiksaare laht on Laidevahe kaitsealal asuv jäänukjärv. Järve suurus on 100 ha, suurim sügavus 1,6 m. Merest eraldus 1000-1500 aastat tagasi.

Järve läbib Lõve jõgi, selle järvest merre voolavat osa tuntakse Silmajõe või Enismäe silmana. Kõrge veeseisu korral voolab selle kaudu järve merevesi. Järve põhjas asuv paks mudakiht on ravitoimeline. /

http://www.valjala.edu.ee/

 

Koger, särg, ahven, haug, linask, säinas, viidikas, angerjas, kiisk. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee