Obinitsa järv (Obinitsa paisjärv, Tuhkvitsa veehoidla, Tääglova veehoidla)

Obinitsa järv, ka Obinitsa paisjärv, 

Tuhkvitsa veehoidla

, Tääglova veehoidla

Marika Lillepuu: Obinitsa paisjärv
Foto: Marika Lillepuu

Võrumaal, Meremäe vallas, Karamsina, Klistina, Küllätüvä, Masluva küla ning Obinitsa külade juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Tuhkvitsa oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6412254

57°48'16" N

Y

705252

27°27'13" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 20,1 ha, keskmine sügavus 4,1 m, maht 846 tuh m3, kaldajoone pikkus 4 534 m

Valgala pindala 43 km2

Registri kood VEE2046010

Obinitsa paisjärve rajamine Tuhkvitsa ojale lõppes 1995. a. Kaunis ja puhtaveeline järv on sobiv nii ujumiseks, kalapüügiks kui paadisõiduks. Obinitsa järve vasakpoolses kaldas on allikatekkeline liivakivi paljand ja koobas. Paljude legendidega seotud koobast kutsutakse Juudatarõks Kõrgel Obinitsa paisjärve kaldal seisab Seto Lauluema kuju.

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/