Nõuni järv (Suur Nõuni järv)

Nõuni järv, ka Suur Nõuni järv

Valgamaal, Palupera vallas, Nõuni ning Päidla külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6445515

58°7'32" N

Y

648010

26°30'44" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 82 ha, keskmine sügavus 6,1 m, suurim sügavus 14,7 m, pikkus 1 740 m, laius 840 m, kaldajoone pikkus 6 183 m

Valgala pindala 6,3 km2

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2101300

Valga maakonnas, Otepäält 6-8 km põhja pool asub Päidla järvestik, mille suurim järv on Nõuni järv. Enam-vähem kirde-edela suunas piklik veekogu, mille edelasopp moodustab pika kitsa lahe - Perajärve, põhjaosa on aga laiem. Järve äärde ulatuvad põllumaad, paiguti on metsatukke ja niite. Idakaldal on park ja laululava. Kaldajoon on üsna kääruline, mitmete soppide ja poolsaartega - viimaste kohal süveneb vesi järsku. Järve põhjaosas on kivine madalik - Kivisaar, millel on vett vaid 1 m jagu. kaldad on paiguti lausjad, paiguti järsud, ida ja lääne pool liivased, kohati siiski mudased. Põhi on kalda lähedal valdavalt liivane, põhjaosas ka savine, sügavamal mudane.

Läbivool on nõrk. Vesi on rohekaskollane ja üsna läbipaistev (2,5-3,1 m), talvel niisama läbipaistev, kuid kollakaspruun. Vesi on kihitunud ning põhjakihtides puudub hapnik.

Taimestik koosnes 1951 a. 21 liigist ja hõlmas 1/4 järve veepeeglist.

Hea kalajärv, kus leidub palju latikat, särge, ahvenat, kiiska, aga ka haugi, roosärge ja koha. Esinevat mudamaim, linask, koger, luts ja vingerjas, sisse on lastud karpkala, peledit ja hõbekokre.

Veelindudest esinevad kõrkja-roolind ja rootsiitsitaja, kõige iseloomulikum haudelind on tuttpütt.

Hea latika-koha järv, kaunis maastikuehe, hinnatav ujumis- ja puhkekohana.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, linask, latikas, luts, koha, karp. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Võimalikud piirangud: Vt http://www.kalastusinfo.ee/et/veekogud/piirangud/37

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Päidla järvestik