Nonni järv (Teeri järv)

Nonni järvka Teeri järv

Saaremaal, Lümanda vallas, Karala ning Metsapere külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6460377

58°16'2" N

Y

378754

21°56'1" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 14,5 ha, keskmine sügavus 0,5 m, suurim sügavus 1 m, pikkus 500 m, laius 100 m, kaldajoone pikkus 1 572 m

Valgala pindala 4,2 km2

Registri kood VEE2086200

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/