Naistejärv (Naestejärv, Kaistjärv)

Naistejärv, ka Naestejärv, Kaistjärv

Saaremaal, Laimjala vallas, Nõmme küla juures asuv avalik järv

Koigi järvestiku lõunapoolseim järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6481300

58°28'4" N

Y

439912

22°58'13" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 3,2 ha, suurim sügavus 3 m, pikkus 360 m, laius 130 m, kaldajoone pikkus 868 m

Pehme- ja tumedaveeline järv, rabade huumustoiteline

Registri kood VEE2071800

Vaevalt 0,5 km Pikkjärvest lõunas asuv väike (3,2 ha) ja võrdlemisi madal (3,0 m) lääneloode-idakagu suunas piklik rabajärv, kõige sügavam keskosas. Järve ümbritseb lageraba. Kaldad on turbased, enamasti järsud, loodesopis õõtsikulised. Läbivool on nõrk.

Vesi on punakaspruun, vähe läbipaistev (1,0 m) ja nähtavasti põhjani segunev. Taimestik oli 1958 a. väga liigivaene (7 liiki) ja enamik neist kasvas järve loodenurgas. Plankton on vähene ja põhjaloomastik vaene.

Kalastikku esindab peamiselt ahven, olevat ka haugi. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Peamiselt ahven, harvemini haug. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Vt ka Koigi järvestik, Vaata artiklit: 2107

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee