Nabudi (Nasudi) järv

Nabudi järvka Nasudi järv

Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Viitna küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6589995

59°25'56" N

Y

613898

26°0'25" E

 Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 0,6 ha, pikkus 150 m, laius 65 m, kaldajoone pikkus 418 m

Pehmeveeline ning segatoiteline järv

Registri kood VEE2004000

Enam-vähem põhja-lõuna suunas piklik 0,6 ha suurune võrdlemisi sügav järveke. Teda piirab kõikjalt jõhvikarikas turbasamblaõõtsik, ümberringi kasvab männik, kaldal leidub ka sangleppi. Põhja katab lendmudakiht.

Järv on nõrga läbivooluga. Põhjaossa voolavad paar allikaniret, väljavoolav Nabudi oja suubub Loobu jõkke. Nähtavasti tänu allikatele on vesi üsna hele.

Kalastik, mille talvised elutingimused näivad olevat halvad, saab täiendust Loobu jõe kalastikust.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Viitna järved