Muti järv (Suur Mutijärv)

Pindala: 6,9ha
Kaldajoone pikkus: 1155m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.1525
Long: 25.6783333

Muti järvka Suur Mutijärv

Viljandimaal, Tarvastu vallas, Muksi küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6447012

58°9'10" N

Y

598758

25°40'38" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 6,9 ha, pikkus 430 m, laius 180 m, kaldajoone pikkus 1 155 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2098200

Viljandi maakonnas, Sakala kõrgustiku keskosas vanas lamendunud veerudega orus asuva Vidva jõe ülemjooksul asub Mäeküla järv ja sellest põhja pool keeruka reljeefiga künklikus moreenmaastikus kaks väikest Muti järve.

Muti järv asub Tuhalaanest 2,5 km lõunakagu pool. Selle põhja-lõuna suunas pikliku järve ümbruses on endised põllud ja heinamaad. Kaldad on soostunud ja õõtsikulised, ainult idakalda keskosas on kõva metsane lõik. Põhja katab pehme tumepruun sapropeel.

Endine umbjärv, kuhu voolavad mõned kraavid. Järve vesi on kollakasroheline ja põhjani läbipaistev. Järv oli 1966 a. peaaegu täiesti taimestikku täis kasvanud. Liike leidus keskmiselt (20 liiki). /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/