Mustjärv (Tsolgo Mustjärv)

Mustjärv (Tsolgo Mustjärv)

Võrumaal, Lasva vallas, Tsolgo külas asuv avalik järv

Kuulub Tsolgo aheljärvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6424772

57°55'33" N

Y

684760

27°7'8" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 6 ha, keskmine sügavus 9,1 m, suurim sügavus 29,7 m, pikkus 350 m, laius 200 m, kaldajoone pikkus 964 m

Pehme- ja tumedaveeline järv, pehmeveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2128000

Keset Tsolgo küla asuv 6,0 ha suurune järv, mis oma 29,7-meetrise sügavusega on Eesti järvede seas neljandal kohal. Sügavaim koht on järve keskosast veidi loode pool. Silmapaistvalt suur (9,1 m) on ka järve keskmine sügavus. Järve ümbruses asuvad põllud ja Tsolgo küla elamud. Paiguti ulatub veeni kitsas niiduriba, põhjakallast ehib metsatukkm loodes asub rabalaik. Järv on põhjaloode-lõunakagu suunas ovaalse kujuga. Kaldad on enamasti kõrged, eriti edela pool, loodes ja kagus on madalamad. Kaldavööde on enamasti liivane või kruusane, loodes mudane. Sügavamal katab põhja peeneteraline pruun muda.

Umbjärv. Vesi on kollakaspruun kuni rohekaskollane, vähese kuni keskmise läbipaistvusega (1,3-2,0 m) ja tugevasti kihistunud.

Taimestik oli 1961 a. liigivaene (9 liiki) ja vähene. Kuigi fütoplanktonit polnud uurimise ajal eriti rohkesti, on vee õitsemine suvel siiski tõenäoline. Silmapaistev on ikkesvetikate ohtrus. Zooplanktonit on keskmiselt, põhjaloomastik on vaene.

Võrdlemisi liigirikka kalafauna moodustavad ahven, mudamaim, särg, latikas, ka haug, linask ja luts.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Vt ka Tsolgo aheljärvestikVaata artiklit: 2040

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Tsolgo aheljärvestik