Mustjärv (Nohipalu Mustjärv, Tsernajärv)

Mustjärv (Nohipalo Mustjärv), ka Nohipalu Mustjärv, Tsernajärv

Põlvamaal, Veriora vallas, Nohipalo küla juures asuv avalik järv

Järvest voolab välja Rebasmäe oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6426036

57°55'53" N

Y

697917

27°20'31" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 22,2 ha, keskmine sügavus 3,9 m, suurim sügavus 8,9 m, pikkus 890 m, laius 390 m, maht 854 tuh m3, kaldajoone pikkus 2 324 m

Valgala pindala 9,7 km2, veevahetus 3 korda aastas

Pehme- ja tumedaveeline järv, mineraalmaa huumustoiteline

Registri kood VEE2129800

Põhja-lõuna suunas pikliku kujuga järve sügavaim koht on loodeosas, keskel on vesikuppude ja turbasamblaga kaetud madalik. Kaldad on enamasti soostunud, hea liivane ujumiskoht leidub kirdekaldal. Põhja katab pruun sapropeel. Lendmudakihi paksus on üle 1 m.

Läbivool pole kuigi tugev, kuid on siiski olnud küllaldane selleks, et kujundada Mustjärvest Valgjärvega võrreldes hoopis teist tüüpi järv. Vesi on punakaspruun või pruunikaspunane, vähe läbipaistev (0,4-1,0 m) ning hoolimata järve madalusest ja tuule tugevast mõjust väga tugevasti kihistunud (näiteks vee pinna- ja põhjakihtide temperatuuride erinevus oli 1972 a. juulis 20,3 kraadi, hapnik puudus juba 3 m sügavusel).

Väga taimestikuvaene järv, taimeliike leiti ainult 10. Järve plankton on ülirikas haruldustest.

Ainsaks kalaks on vähesel hulgal esinev haug. Jõvähk puudub.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Haug, ahven. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/