Mustjärv (Kaadsi Mustjärv, Kaatsi Mustjärv, Väike-Katsi järv)

Mustjärv (Kaadsi Mustjärv)ka Kaatsi Mustjärv, Väike-Katsi järv

Valgamaal, Karula vallas, Lusti küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6404883

57°45'42" N

Y

645928

26°27'7" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 0,6 ha, pikkus 100 m, laius 70 m, kaldajoone pikkus 287 m

Registri kood VEE2133200

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/