Mustjärv (Hino Mustjärv)

Mustjärv (Hino Mustjärv)

Mustjärv

Võrumaal, Misso vallas, Hino, Siksälä ning Suurõsuu küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6386529

57°34'44" N

Y

693531

27°14'9" E

Vesikond: Koiva vesikond – Mustjõe alamvesikond

Pindala 7 ha, pikkus 380 m, laius 270 m, kaldajoone pikkus 1 368 m

Pehme- ja heledaveeline järv, poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2155800

Järve ümbritseb metsariba, kaugemal põllumaad. Kaldad on tõusvad, eriti kõrged lõuna pool, kus kerkib üsna kõrge Hino mägi. Kaldaperv on paiguti kõva ja liivane, paiguti soostunud. Ujumiskoht asub lõunakaldal. Ilus sopiline järv, mille põhja katab pruunikas jütja. Mustjärv on endine Hino järve idasopp, muutus iseseisvaks 19. sajandi keskpaiku Hino järve veetaseme alandamise tagajärjel.

Läbivool on keskmine: sisse voolab Hino järvest tulev 2 m laiune Kivikraav; kirdenurgast väljub oja, millel on olnud kaks veskit (Mäe- ja Ala-Siksäla), viib oma vee pedetsi jõkke. Vesi on rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,1 m) ja mingil määral kihistunud.

Taimestikku on järves keskmiselt ja sellesse kuulub liike keskmisel arvul. Teiste seas leidub haruldusi (vahelduvõieline vesikuusk).

Järv on kalarikas ja kalameeste poolt hinnatud. Esinevad ahven, haug, särg, latikas (eriti palju on väikest latikalipsu), luts, angerjas jt. kalad (samad mis Hino järveski).
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Hino järv (Pugula järv, Henno-Pugula järv, Pugola järv, Suur-Pugola järv, Henno järv, Valgejärv)