must raamat (bioinvasioon)

must raamat


Raamat, mis sisaldab loendit bioinvasiivsetest taime- ja loomaliikidest, kes ohustavad tasakaalus looduslikke ökosüsteeme ning tõrjuvad välja pärismaiseid liike, nt mink, signaalvähk, ümarmudil jt.

Materiaalsel kujul pole Eesti Musta Raamatut üllitatud; eksisteerib nimistute ja kirjutistena.

Eesti Loodus, http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/0105/kalevi.html
Invasiivsed võõrliigid Eestis, Keskkonnaministeerium, 2005, http://www.envir.ee/89801