Murojärv (Külma järv, Mooru järv)

Murojärv, ka Külma järv, Mooru järv

Võrumaal, Haanja vallas, Külma küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6403405

57°44'4" N

Y

683961

27°5'20" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 1,7 ha, pikkus 180 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 490 m

Registri kood VEE2144000

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/