Mudajärv (Paganamaa Mudajärv)

Mudajärv (Paganamaa Mudajärv), ka Väike Mudajärv, Perajärv, Väikejärv

Pisike Mudajärv

Võrumaal, Varstu vallas, Paganamaa küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6385868

57°34'58" N

Y

669516

26°50'3" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 0,8 ha, pikkus 130 m, laius 90 m, kaldajoone pikkus 343 m

Registri kood VEE2152310

Võru maakonnas lõunaserval, Rõugest 18 km lõuna-edelas, asub otse Eesti-Läti piiril neljast järvest (Kikka-, Sarapuu, Liiva- ja Mudajärv) koosnev aheljärvestik.

Liivajärvest 30 m edela pool asuvast Paganamaa Mudajärvest (pindala 1,0 ha), kuulub Eestisse 0,5 ha. Järve sügavus on 2-3 m; peaaegu tervet veepeeglit katavad taimed. Kaldad on pehmed ja mudased. Vesi on hele ja tõenäoliselt sarnane Liivajärve veega. Sarnane on ka nende järvede kalastik: enam leidub haugi, ahvenat, särge ja kiiska. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee