Mudajärv (Nõmme Mudajärv, Nõmmjärv)

Mudajärv (Nõmme Mudajärv), ka Nõmmjärv

Viljandimaal, Paistu ning Viiratsi valdades, Lolu ja Mäeltküla külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6465804

58°19'18" N

Y

597976

25°40'19" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 2,1 ha, pikkus 290 m, laius 100 m, kaldajoone pikkus 660 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Registri kood VEE2083200

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/