Mõniste järv

Mõniste järv

Võrumaal, Mõniste vallas, Mõniste küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6389032

57°36'58" N

Y

656342

26°36'58" E

 Vesikond: Koiva vesikond – Mustjõe alamvesikond

Pindala 2,3 ha, pikkus 235 m, laius 135 m, kaldajoone pikkus 840 m

Registri kood VEE2150200

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/