Möksi (Mõksi) veskijärv

Möksi veskijärv, ka Möksi paisjärv, Mõksi veskijärv

Põlvamaal, Kõlleste ning Põlva valdades, Ihamaru ja Kiuma küla juures asuv avalik paisjärv

Järv paikneb Ahja jõel

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6436688

58°2'14" N

Y

673362

26°56'8" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 0,3 ha, suurim sügavus 1,8 m, kaldajoone pikkus 466 m

Registri kood VEE2061910

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/