Mõisajärv (Partsi Mõisajärv, Partsi järv)

Mõisajärv (Partsi Mõisajärv), ka Partsi järv

Põlvamaal, Põlva vallas, Partsi küla juures asuv avalik paisjärv

Järvest voolab läbi Lutsu jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6436146

58°1'37" N

Y

686882

27°9'50" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 2 ha, pikkus 270 m, laius 80 m, kaldajoone pikkus 874 m

Registri kood VEE2112700

Partsi asundusest vahetult ida pool olevas orus asetsev paisjärv, mis on suuremalt jaolt tühjaks jooksnud. Põhja-lõuna suunas piklikust järve kaldad on madalad ja pehmed, kaugemal tõusvad, põhi mudane.

Vesi on heleda värvusega. 1974 a. oli järv veetaimi täis kasvanud, liike üle 12.

Järves leiduvat haugi, ahvenat, kokre ja särge. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/