Mõisajärv (Päidla Mõisajärv)

Mõisajärv (Päidla Mõisajärv)

Valgamaal, Palupera vallas, Päidla küla juures asuv avalik järv

Järv kuulub Päidla järvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6444479

58°7'2" N

Y

645516

26°28'10" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 15,3 ha, keskmine sügavus 4,2 m, suurim sügavus 6,8 m, pikkus 640 m, laius 320 m, kaldajoone pikkus 1 808 m

Valgala pindala 0,7 km2

Keskmise karedusega kihistunud järv, liigtoiteline

Registri kood VEE2102000

Veekogu ümbruses kerkivad savikast moreenist keskmise suurusega kuplid: Saare-, Kuke- ja Põrgumägi. Kõrgemad kohad on põldude all, loodes ja kirdes ümbritseb järve niiduriba, kagu pool mets, nn. Värava raiendik. Kaldad on lausad, enamasti liivased, edela pool ka madalad ja mudased. Põhi on lõunaosas kõva - liivane või kruusane (leidub ka kivikarisid), põhja pool mudane.

Sissevool on kraavide ja põhjaallikate kaudu, väljavool kraavi kaudu loodesse Kalmejärve on nüüd ummistunud ning Mõisajärv on ühenduses Kõverjärvega. Vesi on rohekaskollane ja keskmise läbipaistvusega, hästi segunev ja soojenev.

Taimestikku oli 1954 a. keskmisel hulgal, liikide arv oli samuti keskmine (17).

Hea kalajärv, milles domineerib 19. sajandil sisse toodud latikas, esinevad ahven, särg, haug, kiisk, roosärg, koger, linask, viidikas, hink.

Endisest Päidla karjamõisast järve kirdenurga on pärit tuntud ornitoloog Mihkel Härms, kes on uurinud isegi Kaspia linnustikku. Mõnda aega on siin elanud kirjanik A. Kitzberg.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/