minnow (kalad)

minnow (kalad)


Üdmõiste inglise keeles, mida kasutatakse erinevate pisemate lepiskalade kohta, esineb mitmetes inglisekeelsetes liiginimedes. Eesti keelde tõlgituna vastab talle konkreetse kalaliigina lepamaim, kuid inglise keeleruumis tähistab see pisikest kala üldse ja eriti sellist, keda kasutatakse kalastamisel söödana.

 Brassy Minnow (Hybognathus hankinsoni)


Karpkalalaste liike, kelle inglisekeelses liiginimes sisaldub “minnow”:

Bluntnose minnows, kala perekonnast Pimephales
Cardinal minnows, kala perekonnast Tanichthys
Cheat minnow , Pararhinichthys bowersi
Cutlips minnows, kala perekonnast Exoglossum
Desert minnows, kala perekonnast Dionda
Eurasian minnows, kala perekonnast Phoxinus
Loach minnow, ( Rhinichthys Cobitis )
Pikeminnows, kala perekonnast Ptychocheilus
Pugnose minnows, kala perekonnast Opsopoeodus
Silverjaw minnows, kala perekonnast Ericymba
Silvery minnows, kala perekonnast Hybognathus
Suckermouth minnows, kala perekonnast Phenacobius

http://en.wikipedia.org/wiki/Minnow