Miiaste järv (Miiaste turbakarjäärid)

Miiaste järv, ka Miiaste turbakarjäärid

Põlvamaal, Põlva vallas, Miiaste küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Miiaste kraav.

Veepeegel 0,9 ha, kaldajoon 574 m
Valgala 10 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6443849 58°5'45" N 
687086 27°10'24" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
KKR kood: VEE2111430

Kalapüük võimalik ühest servast. Vähesel määral esinevad särg, haug, ahven, linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets.Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee