Metsakivi järv / Kirepi järv (Kirepi paisjärv, Koosa paisjärv)

Pindala: 6,8ha
Kaldajoone pikkus: 2049m
Keskmine sügavus: 1.00m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.5463889
Long: 27.0902778


Metsakivi järv/Kirepi järvka Kirepi paisjärv, Koosa paisjärv

Tartumaal, Vara vallas, Metsakivi küla juures asuv avalik paisjärv

Järvest voolab läbi Kargaja jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6493662

58°32'44" N

Y

679878

27°5'25" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 6,8 ha, keskmine sügavus 1,9 m, maht 149,2 tuh m3, kaldajoone pikkus 2 049 m

Valgala pindala 32 km2

Registri kood VEE2086120

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/